Hur ser Gud på ledarskap i sin församling? Vad säger Ordet?
Guds församling är unik och har sina egna ordningar som vi bör känna till, till exempel om hur den leds. Man kan inte lägga samhällets mall för ledarskap på den, där folket bestämmer, utan Gud har sin egen agenda för sin församling. Och det är ”När han (herden) har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom eftersom de känner hans röst” Joh 10:4.
Samma princip gäller i församlingen, att de går före och herden (pastorn) tar ut riktningen och församlingen följer det av Gud insatta ledarskapet.

Bertil Swärd, resande bibellärare och lärare på vår Bibelskola ”School of light” predikar alltid ett knivskarpt budskap väl grundat i Ordet. Lyssna till hela hans predikan på skplay.se

lovsång lovsång01 gudstjanstlennart01