Den första söndagen i juli blev en dag av Guds underbara närvaro i vår gudstjänst. Lovsången byggde en tron till Gud som på ett ljuvligt sätt omslöt församlingen. Pastor Lennart predikade ett starkt och uppmuntrande budskap om Guds passionerad kärlek till sina barn. Jesu ögon är ögon av eldslågor och han har tänt en nådens och upprättelsens eld för dig på stranden denna sommar, precis som han gjorde för sina lärjungar i Johannes sista kapitel. Denna eld får aldrig slockna!

Låt Jesu kärleksfulla eld få fylla ditt hjärta med hans passionerade kärlek denna sommar!

Du kan se hela gudstjänsten på www.skplay.se