Fokus på att Gud är en Gud av mirakel på dagens gudstjänst! Pastorernas celler berättade om mirakler som hänt i deras celler och nät. Folk har blivit upprättade, fått uppehållstillstånd, bostäder, jobb, helande m.m. Gud är en Gud av mirakel och ingenting är omöjligt för Gud!

Efter allt knöt Pastor Carolina ihop allting med en predikan om den barmhärtige samariten. Predikan utmanade oss alla att sträcka oss ut, tiden är knapp och det är nödvändigt att vi lever i Guds syfte för våra liv! Sverige blöder och Gud behöver våra händer och fötter för att nå människors hjärtan! Missade du mötet så bara måste du in på SKplay.se och se den!