Predikans titel var lite annorlunda denna söndag – hämtad i berättelsen om änkan i 1 Kungaboken 17 talade pastor Lennart Torebring under titeln ”Ge Gud en kaka först”. Utifrån berättelsen om änkan som uppmanades av profeten Elia att ge honom en kaka först innan hon redde en kaka till sig själv och hennes son. Om hon gav Gud det första skulle mjölet inte ta slut och oljan i kannan skulle inte fattas! Kvinnan lydde direkt och fick se ett personligt ekonomiskt mirakel.

Principen att ge Gud sitt tionde är en biblisk princip som öppnar himlens fönster över enskilda individer så väl som över församlingar, betonade pastor Lennart. När vi söker Guds rike först och hans rättfärdighet så kommer allt annat att tillfalla oss, precis som Jesus säger i Matteus 6:33

 

Vad gör du i höst?

Kanske ska du gå på bibelskolan och fördjupa dig i din kristna tro? I mötet lanserades även Södermalsmkyrkans bibelskola i ny kostym med nytillkomna lärare. Församlingen breddar skolan för att nå en ny och ung generation. Missa inte vår nya hemsida www.sodermalmskyrkansbibelskola.se!