Pastor Emanuel Zethson predikade ett starkt budskap om att gå ut på djupet som grundade sig i Hes 47:1-12. Där liknas floden med det liv som Gud ger och de välsignelser som strömmar från hans tron. Gud vill att den dubbla strömmen ska flöda fram ur vårt inre. Den kommer förmedla ett övernaturligt liv som producerar frukt och glädje.

Den dubbla strömmen kom till oss när Jesus dog på korset och instiftade det nya förbundet, då delade sig förhänget till det allra heligaste uppifrån och ner. Nu är vägen öppen in i det allra heligaste, strömmar av levande vatten flödar därifrån, vi kan alla lära känna djupen i Gud.

Den helige Andes söker efter vår svaghet, att vi släpper vår egen kontroll och blir beroende av honom. Om vi ger djävulen utrymme genom vårt kött kommer vi inte kunna komma in i det Gud har för oss, att gå ut på djupet, i den dubbla strömmen.

Se hela predikan på www.skplay.se.