Välden idags företagsnätverk och södermalmskyrkan inbjuder till fruksotmöte och nätverksträff. Kom och lyssna till Jan-Gunnar Eurell: En bankdirektörs bekännelse rmed temat Gud och finansvärlden. Fredag den 30 sept kl 7.30-9.00.