Du är kallad – för en tid som denna var temat när pastor Carolina predikade under söndagens gudstjänster, som också var finalen på den stora kvinnoencounter som ägde rum under helgen.

Vid helgens kvinnoencounter närvarade över 50 kvinnor och flera berättade om hur de upplevt frihet från inre smärta, sorg och en svag självbild. Under gudstjänsten döptes därefter 12 personer under lovsång och publikens jubel. Pastor Carolina fick sedan gudstjänstbesökarna att stanna upp och spegla sina liv genom en beskrivning av två kvinnors olika sätt att gensvara till Gud och sin omgivning. Carolina utgick från Bibelns berättelse om Esther och hur hennes attityd skilde sig från drottning Vastis. Carolina talade med stor värme men också med ett radikalt djup av eftertanke för att inte låta någonting, vare sig det är svåra omständigheter, egen bekvämlighet eller attityder, hindra Guds vilja i våra liv.

Du kan se gudstjänsten nedan.