Livets söndag blev en dag med barnen och livet i centrum. Församlingens barnledare Thomas och Maria Hedin uppträdde med dockor, sånger och julspel för att avsluta terminen i Barnkyrkan. Det blev en fest söndag inför Guds ansikte. Pastorsparet Lennart och Carolina bad för fem små barn och välsignade dem då de bars fram av sina föräldrar. Thomas Hedin predikade julens budskap om korset och inbjöd varje person att ta emot Jesus som sin Frälsare medan barnen tillbad Gud med härlig lovsång.

Barnkyrkan önskar alla familjer och alla barn i Stockholm en riktigt God Jul!

Den andra gudstjänsten predikade pastor Bertil Svärd den fjärde predikan i serien om ”Grunderna i vår tro” – en fortsättning på Lennart Torebring, Jim Reimer och Emanuel Zethsons predikningar.