I maj hade vi besök av SVTs filmteam och fyra härliga gudstjänster spelades in. Mötena har visats under sommaren och den en sista gudstjänsten sändes i söndags, reaktionerna har varit mycket positiva, både från troende men även från icke troende som sett gudstjänsterna.
Det har varit ett otroligt privilegium att få presentera evangeliet för svenska folket direkt in i deras hem. Vår bön har varit att människor verkligen ska få möta Jesus på djupet och att dessa gudstjänster ska ge ringar på vattnet.

Ett stort tack till SVT, Viveca Svedberg-Persson och hennes team för gott samarbete.