Helgens kvinnokonferens var oerhört uppskattad och avslutades med en stor outreach och tretton kvinnor tog emot Jesus! Pastor Lennart och Carolina Torebring växelpredikade vid söndagsgudstjänsten och gav ett starkt budskap om att vakna upp och att resa sig. Två personer tog emot Jesus.

Helgens kvinnokonferens blev en riktig succé med härlig gemenskap och starka budskap. Pastor Carolina Torebring talade i första passet om livets ekorrhjul och vikten av att komma in i själens vila. Marie Salomonsson talade om att se på Jesus och bli förvandlad och pastor Sofia Muñoz ställde frågan: Är du redo när Jesus kommer tillbaka? Tre kvinnor delade också sina personliga vittnesbörd.

Pastor Lennart och Carolina Torebring växelpredikade vid söndagsgudstjänsten och gav ett mycket starkt budskap till både män och kvinnor. Pastor Lennart proklamerade att det är dags för var och en att få ordning på sitt liv. Den Helige Ande kom på pingstdagen för att vi skulle tjäna Gud på ett övernaturligt sätt och han vill rena oss och använda oss. I Domarboken 2 läser vi hur den äldre generationen misslyckades med att överföra sitt andliga arv till den yngre generationen och därför gick Gud till rätta med dem genom Debora och Barak. Pastor Carolina konstaterade att Debora var en kvinna av integritet som vågade gå mot strömmen och hennes andliga ögon var öppna för det som pågick i landet. Debora deltog själv i striden tillsammans med Barak och efter den stora segern sjöng de en sång – ett profetiskt ord till vår tid. Till kvinnorna sa Gud: Vakna! Till männen sa han: Res dig! Pastor Carolina proklamerade kraftfullt rakt in i kameran till Sveriges alla kvinnor: Vakna, vakna i din ande och se att du kommit till konungslig värdighet för en tid som denna! Pastor Lennart tog vid och konstaterade att män först och främst behöver bli goda, sanna ledare i sin familj. Många män är fångade i pornografi och behöver komma till Gud och ta emot rening. När männen reser på sig uppstår ett paradigmskifte i det andliga. Pastor Lennart utmanade alla män att komma fram, alla de som bestämt sig i sitt hjärta att bli en man som erövrar, som tar itu med synd och blir ett kärl till hedersamt bruk som Gud kan använda genom den Helige Ande.

Ta del av det starka budskapet på www.skplay.se eller genom vår podcast.