Gud är så god! Ungdomarna arrangerade iLove Show på fredagen och nio ungdomar tog emot Jesus! Under söndagsgudstjänsten blev sju personer frälsta och en ljuvlig atmosfär av helande och Guds kärlek präglade gudstjänsten. Många kom fram för personlig betjäning i slutet av gudstjänsten.

Pastor Carolina Torebring ledde parentationen efter en man i församlingen som hastigt gick bort under veckan. Han blev frälst och döpt förra året och det vi kan trösta oss med idag, sa pastor Carolina, är att Gud lovat att han aldrig ska ryckas ur Guds hand. Han är hemma hos Jesus.

Sham Tekeste predikade starkt över temat: Kärlek är ett hjärta som brast för dig. Han lyfte bland annat fram sin egen åtta månader gamla son som exempel och sa att alla börjat sitt liv lika oskyldigt. Men upprepade gånger under uppväxten händer något mot dessa barn som gör att de känner otrygghet, ofrid och sorg i sina liv. Jag själv, sa Sham, tappade hoppet om människor efter allt svek och lögn jag upplevde. Jag stängde mitt hjärta. Så idag befinner du dig här och frågar dig: vad hände utmed vägen? Men det finns hopp! Jesus!
Ta del av Shams starka beskrivning av Jesus och ta emot nytt hopp för ditt liv! Sham ledde avslutningsvis en bön av förlåtelse och många kom fram för personlig betjäning.
Ta del av predikan via vår podcast eller på www.skplay.se