Adventsgudstjänsten inleddes med härliga julsånger och innerlig lovsång till Jesus. Under de gångna dagarna har en välgörenhetsgala ägt rum och pastor Carolina tackade alla som hjälpt till under helgen. Under galan fanns det möjlighet att ge en gåva till Love Linn Foundations arbete, att ge utbildning för barn i den indiska slummen. Men evangelium presenterades också för besökarna och cirka 180 personer tog emot en bibel och bekräftade att de bad med i bönen om att börja lära känna Jesus! Den Jesus som förvandlat våra liv och som varje människa kan ha en personlig relation till.

I söndagens gudstjänst talade pastor Carolina utifrån hur Jesu mamma Maria tog emot Guds dröm för sitt liv. Hon målade ett innerligt porträtt av Maria och hur hon vågade ta den utmaning Gud hade för henne. Marias respekt och vördnad inför Gud och hennes ödmjukhet blev viktiga kvalifikationer för att bära Guds dröm. – Släpp taget om din egen dröm och ta emot Guds plan för ditt liv, sade Carolina med stor värme och omsorg. Du kan lyssna på hela predikan, som gick under temat Ett hjärta i Guds händer, här nedan. En predikan som utmanar dig att följa Guds dröm.