Det blev en riktig fest-söndag i Södermalmskyrkan, sex familjer välsignade sina små barn och på första mötet välkomnades 37 nya medlemmar till församlingen!

Pastor Bertil Swärd talade om ”Församlingen – ett gudomligt projekt” och visade genom sin gedigna bibelförankrade undervisning hur dyrbar församlingen är för Gud. ”Man förhåller sig inte hur som helst i Guds församling. Den tillhör honom och han har en plan. Vi kan inte ta världens föreningsliv och sätta det som standard i församlingen. Gud kallar och insätter Herden och övriga tjänstegåvor som uppbygger och leder församlingen”.

Under den här månden är Södermalmskyrkan ute i förorter i Stockholm och bjuder in till en Gospel Night i varje område. Under mötet fick vi höra glädjande historier från alla team som varit ute och bjudit på fika, talat med och bett för människor. Det säger alla att Stockholmarna är öppna och gärna lyssnar om Jesus!