Sham Tekeste predikade en fantastisk predikan på dagens gudstjänst om att erövra Guds dröm för ditt liv, utifrån Josefs liv, 1 Moseboken kapitel 37. Josef fick en dröm, och han fick utstå många tunga omständigheter på grund av den dröm som Gud hade gett honom. Men trots allt han fick motstå, stod han fast vid den dröm som Gud hade lagt ned i honom. Josef var trogen i det lilla, han höll fast i vad Gud hade sagt oavsett hur omständigheterna såg ut, och han fick se drömmen bli verklighet.

Om vi håller fast och härdar ut genom motgångarna kommer vi få seger, och om vi förtröstar på Gud så kommer Han att ge oss seger i rätt tid. Våra drömmar kommer att fullbordas. Det Gud har sagt – det kommer att bli till, för Gud säger det han menar.

Se hela predikan på SKplay.se