Pastor Emanuel Zethson predikade ett härligt pingstbudskap om den Helige Ande. Han citerade pingstpionjären Lewi Pethrus som tryckte på att andens dop inte bara händer en gång. Vi behöver dagliga möten med den Helige Ande så att rätt atmosfär präglar i våra liv. Vi har en fiende som genom olika omständigheter vill kväva oss. Tala ut Guds Ord, tillbe och lovprisa Gud – det förändrar atmosfären. Genom många exempel från Bibeln pekade pastor Emanuel på hur människor vänt sig till Gud och där Guds Ande förändrat omständigheterna, fem personer tog emot Jesus och många ville ha betjäning. Är du i behov av förändring? Vänd dig till Gud. Be att Guds Ande sveper in i ditt liv likt en frisk vind från himlen. Du är också varmt välkommen till våra gudstjänster på söndagarna.

Du kan se hela predikan på www.skplay.se eller lyssna till vår podcast som du hittar via facebook.