Två unga män tog emot Jesus idag och ytterligare en ung kille gav ett varmt vittnesbörd om vad den senaste encountern betytt: ”Jag är helt förvandlad! Jesus är ljuset – där vill jag vara hela tiden!” Bibelns budskap är i högsta grad aktuellt och Guds församling får vara en öppen famn från Guds eget hjärta till frälsning, hopp & förnyelse för människor i den här tiden.

 

Södermalmskyrkans mediateam premiärvisade idag kortfilmen om församlingens dröm – en presentation av vad vi som församling sträcker oss efter. Pastor Lennart Torebring predikade över ämnet ekonomi. Bibeln har mycket starka löften till oss personligen när vi är trofasta att ge vårt tionde och offer. Himlens fönster öppnas över våra liv när vi väljer att lyda Guds ord. Pastor Lennart kunde konstatera från sitt eget liv att när ”jag vände om började Gud välsigna mitt liv och min ekonomi.” De församlingar där detta fungerar lider heller inte brist utan har kraft att påverka och förändra sin omvärld. ”Vi kan inte ta lätt på det här om vi vill se Guds välsignelser över våra liv.” Många personer kom fram för förbön och omvändelse i slutet av gudstjänsten.

Se filmen om församlingens dröm och se pastor Lennarts predikan påwww.skplay.se