”Jesus, mirakelgöraren, är här idag för att röra vid dig” sa pastor Annika Svärdh sedan hon läst upp böneämnena som kommit in till Södermalmskyrkan på gudstjänsten. ”I hans sår är jag hel” sjöng lovsångsteamet och en stark atmosfär av helande fanns över mötet. Församlingen firade nattvard med förnyad förväntan och allvar efter pastor Emanuel Zethsons predikan föregående söndag om nattvarden som en viktig grundval i den troendes liv och en källa till liv.

Evalotta Lindgren predikade sedan om den första församlingen i Apostlagärningarna kapitel 6, en församling i snabb tillväxt, och om dess behov av ledare med tjänarhjärtan. Hon talade om Jesus utifrån Johannesevangeliet 13, där han, Guds egen son, böjer sig ner och tvättar lärjungarnas fötter, som det främsta exemplet på en tjänares hjärta. En tjej ville ge sitt liv till denne vår underbare Jesus  denna söndag.

Hur vet du om du har en tjänares hjärta, Jesu hjärta? Lyssna på denna predikan nedan, eller på skplay.se, och hör när Evalotta bland annat delar vad som kännetecknar en sann tjänare.