Med två olika men samstämmiga möten med familjen i fokus fick vi avnjuta härliga inslag i söndagens gudstjänster.

På söndagens första möte predikade rektorn för Södermalmskyrkans kristna skola, Anders Dunemyr över titeln ”Familjen i Guds hjärta”. På ett öppenhjärtigt och personligt sätt delade han med sig av egna erfarenheter från uppväxten med en ’enastående’ mamma som var radikal för Jesus, och från byggandet av sin egen familj. ”Äktenskapet och familjen ska återspegla Guds egen natur, vi ska bli lika honom och alla andens frukter behöver växa och bli synliga i vårt familjeliv.” undervisade han. Med träffsäkra exempel visade han oss hur upprättade relationer alltid börjar med att Gud får röra vid våra hjärtan först.

Vid den andra gudstjänsten var det sedan dags för Barnkyrkan att stå för programmet. Med teater, rappare, dockteater och tydligt åskådliggjord predikan visade Yasmin Carlsson och hennes team på hur viktigt det är att bygga sitt liv med Bibeln som grund. ”Guds ord är det som ger dig en stadig grund genom hela livet och det ger dig kraft och vishet att övervinna svårigheter.” förmedlade hon med övertygelse.

Behöver du en stadig grund i ditt liv? Guds ord är det du behöver! Gå in på skplay.se eller klicka på länken här nedan för att se hela gudstjänsten. Och kom gärna och besök oss nästa söndag vid någon av våra gudstjänster – klockan 10:00 eller kl 12:00.