”Gud vill föra dig till en ny plats ” var temat för pastor José Sotos predikan denna söndag. Med utgångspunkt från Abrahams liv talade José om vikten av att tro på Gud för att komma in i löfteslandet. Abraham hade löftet men även en mödosam vandring för att se löftets uppfyllelse. Inget hindrade honom från att ge allt och att tro på Gud hela vägen. Med egna exempel talade han på ett underbart sätt om hur vi kan ha ett andligt paraply framför våra ögon som hindrar oss att se vad Gud har planerat för våra liv. I slutet av mötet kom nio personer fram för att ta emot Jesus som sin Herre och Frälsare – glädjen visste inga gränser. Därefter fick alla som ville ta emot förbön och helande i en atmosfär av Guds stora kärlek.