I den sista predikan utifrån månadens tema A New Beginning predikade pastor Sofia Munoz om att detta är en ny början för familjen. Oavsett hur din familjesituation ser ut vill Gud göra något nytt i just din familj, inledde hon mötet.

Genom Jesu seger på korset kan du leva i Guds plan för våra liv och våra familjer. Du har all möjlighet att ha en upprättad familj, hela relationer och att leva under Guds beskydd, långt ifrån splittring och sargade relationer och sårade hjärtan.Beslutet att få en ny början kan bara du fatta, det är ett steg som du måste ta själv oberoende av vad andra säger. Ta steget i tro som kan förändra hela ditt liv och din familjs öde. Två personer tog emot Jesus i slutet av gudstjänsten.

Lyssna till denna predikan nedan eller på skplay.se