Söndagens predikan hade temat ” En helig kallelse”.Pastor Carolina talade utifrån Jes.49 om vem som kallat dig, när du blev kallad och om kallelsens process till att bli en pil i Guds koger. Denna process kan ibland vara smärtsam eftersom vi är som en lera i Guds händer. Men Guds händer bär märken av sår varför han formar dig varsamt med kärlek. Hans levande vatten ska forma dig till att bli i ett hedersamt kärl i hans händer som kan ge hans liv till en värld som gråter. Många kom fram till scenen för att på nytt överlåta sig till kallelsen i slutet av gudstjänsten. Lyssna på denna starka predikan och låt Gud uppliva din kallelse på nytt!