Relationen mellan dig och Gud, var temat på Sham Tekestes predikan denna söndag.
Med utgångspunkt från Faderns kärlek till sitt barn, talade Sham om hur Gud ser på sina barn och älskar dem. När du ser på Gud med förväntan och längtan kuvar du hans blick och han kan inte släppa dig, sa Sham genom att citera ett ord från Höga Visan. Många guldkorn om Guds kärlek förmedlades och resulterade i att många hjärtan fick ett vidrörande från Gud. I slutet av gudstjänsten bad pastor Carolina för ungdomar som nyligen kommit till tro, att Gud ska beskydda dem nära hans hjärta under sommaren. Församlingen bad även för alla nya ungdomar som kommit till församlingen under våren, om Guds beskydd över deras liv.