Söndagens två gudstjänster blev två olika slags möten. Morgonens gudstjänst kom att präglas av en stark ande av tillbedjan. Pastor Carolina inledde med ord från Höga Visans första kapitel som beskrev brudens längtan efter brudgummen. Denna längtan kom att fylla lokalen genom en stark tillbedjan som pågick hela mötet. Pastor Lennart lämnade predikan åt sidan och gav alla som upplevde en tid av stor motgång, att få bli betjänade genom förbön och handpåläggning. I båda gudstjänsterna gavs starka vittnesbörd från de 5 olika platser i Stockholm som haft en månad av evangelisation. Många har blivit frälsta och en del har även även fått uppleva helande till kroppen. Det var en fest när församlingen fick se olika filmklipp från de olika platserna som fått ett stort gospelmöte efter en månad av evangelisation. I det andra mötet predikade pastor Lennart om vad det innebär att vara förlåten. En härlig dag i Herrens gårdar!

Se den andra gudstjänsten nedan