Fantastisk och historisk gudstjänst i vår kyrka idag! Pastor Lennart predikade ett starkt budskap med fokus på Drömmen och Visionen, om vikten och betydelsen av att ha en dröm och vision. Vi behöver en vision för att inte gå vilse, Ords.29:18. Vision är en profetisk uppenbarelse och en bild av vad Gud vill med våra personliga liv och församling, och med missionsbefallningen, Matt:28:18-20, som grund blir drömmen om att församlingen ska växa en verklighet.  Vill du veta mer om vad vi som församling drömmer om, klicka här.

Även våra kommande pastorer som under sommaren kommer att skickas ut för att starta församlingar, delade sina hjärtan! En ny spännande tid väntar, är du redo?!