Dream Vision Super Sunday! En fullspäckad gudstjänst med mycket glädje! Musikvideon med tre från församlingens pastorsteam slog nog ändå rekordet! Se gudstjänsten på skplay.se!

Gudstjänsten handlade om den vision vi arbetar med, G12-visionen. Vi fick höra starka vittnesbörd om upprättelse och frälsning. Hjärtat och passionen för människor genomsyrade hela beskrivningen av visionens arbetssätt och struktur och gudstjänsten var en viktig uppladdning inför konferensen nu till helgen. Ett längre videoklipp visade hur församlingar världen över, som jobbar efter G12-visionens arbetssätt, sett stor tillväxt och många positiva förändringar i sina länder. Pastor Lennart Torebring berättade om pastor Bror Spetz som tog visionen till församlingen och hur det öppnade för en helt ny tid. Vid eventen i Globen 2007 och 2013 såg vi mer än 1000 människor ta emot Jesus, många blev mirakulöst helade och familjer upprättades. 

Pastor Carolina Torebring berörde också den enorma flyktingström vi ser i Sverige och Europa. Det som sker nu är historiskt och vi måste fråga oss vad flyktingströmmen kommer att innebära för Sverige. Vi ska älska människor till Jesus Kristus och stå tillsammans med alla de goda krafter som vill hjälpa dem som flytt krigets fasor. Men vi kan inte vara naiva. Det finns också destruktiva krafter som vill komma in nu och därför behöver vi be för vårt land som aldrig förr. 

Gudstjänsten avslutades med frälsningsinbjudan och en man tog emot Jesus efter gudstjänstens slut.