En underbar gudsnärvaro präglade gudstjänsten redan från start. Guds kärlek var mycket påtaglig och vi ser hur tonen som sattes första gudstjänsten det här året, att komma tillbaka till den första kärleken till Jesus, fördjupas allt mer. Flera starka profetiska tilltal talades ut, både omskakande men också mycket uppmuntrande.

Det är en förväntan i luften, sa pastor Lennart Torebring inledningsvis och Gud talar till oss profetiskt. Underbart! Pastor Lennart predikade över temat den första kärlekens frukt. Trädgårdsmästaren vakar över sin trädgård, rensar och beskär. Så gör Jesus just nu med våra liv. Böneveckorna som församlingen befinner sig i är en del i denna process. Jesus rensar våra liv för att han älskar oss så oerhört mycket. Varje person som kommer in i den här församlingen ska känna sig älskad av oss och av Jesus.

Det finns två sorters frukter som Bibeln talar om. Den ena är människor som vi vinner för Jesus. Den andra är Andens frukter och de kommer genom våra liv när vi är uppfyllda och ledda av den Helige Ande – Jesu karaktärsdrag som blir synliga när vi lever i den första kärleken till Honom. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Frukterna finns nedlagda i dig och i den process som församlingen står i plockar Gud fram de här frukterna.

En underbar gudstjänst som du inte får missa! Se den här nedan eller på www.skplay.se