Denna söndag hade mötesbesökarna den förmånen att höra Emanuel Zethson, en uppskattad predikant och Södermalmskyrkans bibelskolas rektor, tala om vikten av att alltid komma tillbaka till den första kärleken! Du ska inte gå till kyrkan för att dina vänner gör det eller för att kyrkan ska överleva. Du kommer hit för att du älskar Gud!

Skapelsen är Gud stora ögonsten. Vi är hans avbild och vi kan inte förstå vilket smärta Gud måste ha känt när människan svek Honom och valde att gå sin egen väg. Men trots det sveket väljer han att offra sin egen son för att vinna tillbaka något han har förlorat. Förstår du hur mycket han då älskar människan, frågar Emanuel publiken. – Kärleken är inte bara en känsla. Den har sin begynnelse i Guds natur. Där uppstod den första kärleken – från Gud, fortsätter han.

Oavsett om vi är älskvärda eller inte så älskar Gud dig, precis lika mycket- Precis lika mycket. Det är en ovillkorlig kärlek! Om vi har tappat den första kärleken kan vi inte vara i Guds absoluta närhet. Vi kan vara så upptagna av allt praktiskt att vi tappar den första kärleken. Det behöver inte vara ett aktivt val – du kanske inte aktivt lämnat den första kärleken, den kanske bara har mynnat ut!

Lyssna till denna predikan och inspireras och du kommer att få en längtan att komma in i en ännu djupare relation med Gud!