Vi har den stora förmånen att ha paret Hardings hos oss. Clive kommer under den kommande veckan att undervisa Södermalmskyrkans bibelskolas elever och denna söndag fick vi höra både honom och hans fru Sally predika!

Vid vår första gudstjänst predikade Sally Harding utifrån Psaltare 77:17-21 om att få ett genombrott.  På ett målande sätt beskrev Sally den brottningskamp Israels folk hade när de plötsligt stod inför en omöjlig situation – Röda Havet. De var tvugna att lita på vad Gud hade sagt och inte fokusera på omständigheterna. Han gjorde en väg där det förut inte fanns någon, läste Sally. Det är precis vad Gud gör när vi litar på honom och vågar gå framåt trots omständigheterna. Han gör en ny väg för oss!

Därefter var det Clive Hardings tur att predika på vår andra gudstjänst. Han talade om den gång Mose ser en buske som brinner och upptäcker att den – trots att den brinner – inte brinner upp. Gud ger där Mose en kallelse och från den stunden får han Guds eld på insidan och blir precis som en ”brinnande buske”. På samma sätt behöver vi bli brinnande buskar – brinnande av Guds kärlek och passion för människor och en längtan att förändra världen!

Du kan se Clive Hardings predikan nedan och på skplay.se