Södermalmskyrkans tredje adventesgudstjänst inleddes med klassiska julsånger framförda av HansÅke Dalhgren komponerad av vacker fiol- och pianomusik. Denna söndag hölls ingen vanlig gudstjänst utan istället hölls en stor julshow. Besökarna fick, på teman som självbild, sorg och tomhet höra livsberättelser och hur Gud gripit in i olika situationer. Martin Levan höll därefter en kort appell om julens starka budskap – Jesu födelse – Guds kärlek och meningen med livet. Flera människor tog emot Jesus i slutet av gudstjänsten.

Du kan se hela talkshow delen av gudstjänsten här nedan och på skplay.se