Det var en härlig feststämning i Södermalmskyrkan idag då man firade 20 år med sitt arbete i Oasis Medical Center, Mombasa, Kenya! Pia Lindh, som under 20 år har arbetat i Kenya, hade kommit till Sverige. Med henne var också Bishop Wilfred Lai, pastor i Jesus Celebration Center, Mombasa tillsammans med sin fru.

Vid 10:00 gudstjänsten predikade Wilfred ett kristallklart budskap om vad friköpandet från synden innebär. Att Jesus betalade det full priset för vår synd och allt vi behöver i detta liv, genom sin död på korset. Det är så enkelt evangelium är.

Vår andra gudstjänst blev en högtid med stor glädje, sång och dans när det är som bäst. Ett härligt kenyaniskt team prisade Gud i afrikansk anda och många av församlingens afrikanska vänner sprang upp på scenen och deltog i firandet-Efter att Pia berättat om arbetet och tackat för sina första 20 år i tjänst för Herren i Mombasa predikade Wilfred Lai ett kraftfullt budskap om det förbund som han har ingått med oss.