Det var en stor förväntan på gudstjänsterna då pastor Lennart och Carolina Torebring, nyss hemkomna från församlingen MCI i Bogotá, var tillbaka i Södermalmskyrkan.

Ungdomspastorerna Daniel och Sofia Munoz och det stora teamet av ungdomar som nyligen kommit hem från den stora konferensen återgav med inlevelse och förkrosselse sina intryck. Flera berättade om hur vistelsen verkligen varit livsförvandlande och skapat tro och passion för att nå andra människor. Att sträcka sig i tro på Gud och göra skillnad i vårt land istället för att vara begränsad till sitt logiska. En av teammedlemmarna beskrev att hon kände en sådan tacksamhet när hon fick se alla delegater från de olika nationerna från hela världen. Alla med en och samma längtan att se människor bli frälsta och att resa upp lärjungar enligt G12-verktyget, ett arbetsätt för att få församlingen att börja agera utifrån den missionsbefallning Jesus gav.

Pastor Lennart höll en predikan fylld med värme utifrån temat ”Breath of Life” om att vakna upp och förstå att tiden är knapp och nu är tiden för att ta emot Guds Ande på ett mycket starkare sätt. Han uppmuntrade fler att åka med nästa år till Bogota. Lennart uppmanade även att anmäla sig till Reinhard Bonnke’s evangelist skola den 18-22 mars i Södermalmskyrkan på www.cfan.eu/school .

Pastor Lennarts huvudbudskap var att lämna det gamla invanda livet och låta Gud få blåsa sin livsande på nytt i ens liv. Lennart sammanfattade predikan med att förklara vidden av att ta emot ett nytt varmt och passionerat hjärta som slår för Honom och som slår för andra människor. Se hela det uppmuntrande och utmanande mötet på skplay.se eller här nedan.