I’m gonne be a history maker in this land sjunger  lovsångarna och hela församlingen denna söndag och det är märks att det är allas längtan nu när man snart ska gå ut i Stockholm med evangeliet som aldrig förr.

Pastor Carolina berättar hur cellgrupper gått ut och delat ut rosor i Solna under lördagen för att människor ska få en hälsning från den Gud som älskar dem. Människor hade förundrat tagit emot dem med tacksamhet.

Efter lovsång och nattvard gick dagens predikant, tillika ledare för Sverigebönen – Patrik Sandberg – upp på scenen. Tillsammans med sin familj har han tillhört församlingen i tre år och är en av lärarna på församlingens Bibelskola. Idag talade han kring ämnet ”Bönemärken som leder dig rätt”.

Han tar med oss till himlen för att se vad som händer med våra böner i den himmelska världen. – Vi behöver även lära känna Herrens namn och veta vem han är när vi ber, berättar Patrik. Det ger oss en helt annan kraft i bönen. Vi kan även i bönen välja att inte oroa oss utan genom åkallan och bön med tacksägelse kanalisera allt i bön.  Men framförallt behöver vi höra ropet från Sverige och själva börja ropa för vårt land.

Se på hela predikan nedan eller, som alltid, på vår playsite www.skplay.se