Temat för aprilmånad är ”A heart of faith” – ett hjärta av tro. Vad är det som gör att vi kan leva av tro, oavsett livets alla förhållanden? Hur kan vi uppleva att våra hjärtan fylls med tro? Det här några av de frågor som Ps Carolina Torebring ställade och svarade på i sin predikan ”Bönens källa är öppen för dig”, om hur liv i bön leder till tro.

I Romarbrevet 10:17 står det att ”Tron kommer av predikan och predikan genom Kristi ord.” Tron kommer när vi lyssnar, mediterar på och läser Guds ord, men det behöver även ha en god jord för att så i. Våra hjärtan behöver ha god jord, och det är här vårt böneliv kommer in. Vi behöver förstå att Gud har gett oss en källa av liv, en källa av bön. Vi behöver förstå vad bönen betyder för våra liv och vår nation. Bön är en välsignelse som förlöser trons Ande så att vi kan leva och vandra i det övernaturliga. Bönen sätter Guds hand i rörelse och förändrar världen! Vi behöver sätta Guds hand i rörelse för att se förändring vårt land.

Bönens källa är öppen för dig! Se hela predikan på SKplay.se