Våra bönekvällar har varit välbesökta då mellan 200-350 personer anslutit sig till att be och söka Gud. Pastor Carolina har lett församlingen steg för steg in i en djupare överlåtelse till Gud genom sin undervisning. Den första kvällen bad vi ut Ordet om Guds kärlek över våra liv, våra familjer och vår nation. Den fullkomliga kärleken driver ut all rädsla inom oss och gör oss trygga i Gud. Det är först när vi förstår Guds kärlek genom korset som vi förstår varför vi behöver överlåta oss ännu mer till honom.

Vi älskar Gud för att han har älskat oss först och sänt sin Son till försoning för våra synder, sa pastor Carolina. På tisdagskvällen talade hon om Mose liv utifrån 2 Mos.33 och hans passion, desperation och iver att Gud skulle gå med på resan till löfteslandet. Utifrån detta kapitel bad församlingen om att få förstå Guds vägar och lära känna hans namn. Vi bad om Guds närvaro i våra familjer, församlingen och i vår nation. Guds närvaro var så stark när bönen var över och ett bevis på att Gud hör sitt folks längtan. Onsdagskvällen blev en kväll av omvändelse utifrån Ordet i psalm 139 om Guds personliga kärlek till oss var och en. Många gick ned på knä och bad Gud om förlåtelse för områden i våra liv som bedrövat honom. Pastor Carolina ledde folket i omvändelseböner och stor frihet kom så att kvällen avslutades med en segerfest. 

Gud har lovat oss i 2. krön.7:14 att hela och läka  vårt land när vi ödmjukar oss och ber och omvänder oss från våra onda vägar.

Vi känner efter dessa tre kvällar hur förväntan stiger på vad Gud ska göra denna höst, i våra liv och i hela vårt land. Missa inte tillfället att be dessa två sista kvällar denna vecka samt varje kväll under veckan som kommer. Anslut dig gärna till vår gemensamma Daniels tre veckors fasta för att murarna ska resas upp i vårt land igen!