Bönemanual

Tre kvällar av bön via WAO play!

 

01. Vi börjar med att be för vårt land 🇸🇪 Sverige!

Första Timoteusbrevet 2:1-4

”Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.”

 • Vi ber för vår regering och riksdag!
 • Vi ber om en gudfruktig regering och stadsminister som erkänner och respekterar kyrkans/ församlingens roll och värderingar i Sverige!
 • Vi ber om en regering som är för demokrati och religionsfrihet!
 • Vi ber för polis, militär,rättsväsende, sjukvård, skola, socialtjänst,kulturvärld media, näringsliv, utbildningsväsende i vårt land!
 • Vi ber om vishet över de män och kvinnor som styr vårt land!
 • Vi ber om en effektiv och adekvat lagstiftning samt ett stopp på kriminalitet och våld.
 • Vi ber om familjens upprättelse och helande!
 • Vi ber för goda relationer med andra nationer i vår värld bland våra politiska företrädare!
 • Vi ber för Sveriges kungafamilj!
 • Vi ber för och välsignar Israel och ber om fred och frid med alla de folk som Gud älskar, som lever och bor i Mellanöstern.
 • Vi ber om blodets beskydd över vårt land på alla plan och inom alla områden.

Blodets beskydd över Sveriges gränser!

 

02. Nu ska vi be för denna sommar 2021!

Vi ska be om en sommar av Apostlagärningarna!

”A Summer of Acts! ”

Bibeltexter dessa tre bönedagar:

 1. Juni Tisdag : Läs Apg.1-2:1-21
 2. Juni Onsdag : Läs Apg. 2:1-21, 37-47
 3. Juni Torsdag: Läs Apg. 3-4:1-37

 

 

03. Vi ber att vi som församling och hela Kristi kropp i Sverige ska leva i pingstens eld varje dag!

Apg. 1:8

 • Vi ber att vi som församling på nytt ska få ett möte med korset och vad Jesus har gjort för oss!
 • Vi ber om en större hunger efter den helige Ande och bönens kraft i allas våra liv!

 

04. Vi ber att bönens Ande ska tillta i styrka över hela Guds församling denna sommar och att varje hem blir ett hus av bön!

Apg. 4:24-31 , Apg. 2:42-47

 • Låt oss be att varje hem blir ett ”House of prayer” denna sommar!
 • Låt oss be att bönens ande blir en fackla som sprids från person till person och som börjar att brinna i varje hem och varje WAO grupp .Vi ber om människor i alla åldrar som vill ta initiativ till att be med sina vänner när de umgås i sina hem och utomhus under sommaren och som sedan fortsätter i höst.
 • Låt oss be om en ande av förbön och väckelse över hela Kristi kropp i Sverige!!

 

 

05. Vi ber att Gud ska resa upp sin församling i den troendes tjänst, så att vi alla går ut och predikar och vittnar om Jesus!

Apg.3:4-10

 • Be om ett mäktigt”Summer of Acts” denna sommar i hela församlingen! Be att alla i kommer in i ett naturligt enkelt och brinnande själavinnande!
 • Be att det blir lika naturligt som att andas att dela evangeliet om Jesus m människor.
 • Be om under tecken och mirakler i vår vardag!

 

06. Be att denna sommar får bli en sommar av omsorg om nyfrälsta!

Apg. 2:41-47

 • Be för de små lammen, de andligt nyfödda och dem som är moderfår dvs ledare i församlingen!
 • Be om öppna hem med kärlek, glädje , gemenskap och hjärtan för nya människor i våra församlingar!
 • Be för församlingens alla pastorer och ledare !
 • Be för våra WAO grupper att de blir starka och ser multiplicering!
 • Be att människor kommer upp på framgångsstegen och blir lärjungar till Jesus!
 • Be för våra WAO församlingar och för nya pastorer som ska resas upp för att kunna sändas ut i nationen!
 • Be om blodets beskydd över hela församlingen i denna tid !
 • Be om blodets beskydd över varje lem i kroppen!
 • Be om blodets beskydd över ditt eget liv och din familj!
 • Be om frid över vår personal och varje elev samt blodets beskydd över vår kristna skola!
 • Be att alla i församlingen får en skön vila och ny styrka denna sommar!

Tacka Jesus för bönesvar!

Vänliga Hälsningar

Pastor Carolina Torebring