På dagens gudstjänst hade vi förmånen att ha Tommy Lilja på besök. Tommy Lilja är pastor i Sölvesborg samt ledare och grundare för PTL Ministries, en organisation som stödjer barnhem och sprider budskapet om Jesus världen över.

Tommy predikade om ”Insikt, Inflytande och Påverkan”, om att se och göra det vi är kallade till att göra.

Människor kan ge en oss en bild av oss själva och utifrån den ”sanningen” förstår, ser vi verkligheten. Men om den sanningen inte är sann blir den till ditt fängelse. Men Gud vill uppenbara sig för dig, så du  förstår vem Han är och vem du är skapad till att vara,  Ef.1:17-19. Du är en ny skapelse i Jesus Kristus, inte på grund av vad du gjort för Jesus – utan på grund av vad Jesus gjort för dig. Gå in på SKplay.se för att lyssna på hela predikan!