Idag hade vi äran att få höra en fantastisk predikan från pastor Jim Reimer, han är inte bara en av våra lärare på bibelskolan ”School of Lights”, utan även huvudpastor tillsammans med sin fru Helen Reimer i G12-församlingen Logos Comunhao Crista i Portugal. Pastor Jim predikade ett starkt och inspirerade budskap om hur Gud vill leda oss och tala in i våra liv, men om våra öron är stängda och vi bara lyssnar till det vi vill höra så kommer vi missa Guds bästa för våra liv. Han gav ett flertal exempel både från både nutid och Bibeln på människor som agerade fort när de såg ett behov, bland annat den barmhärtiga samariten, Lukas 10:25-37. Vi vet inte vart den barmhärtige samariten var på väg, han kanske var påväg till ett viktigt möte, men när han såg den sargade mannen fick han medlidande för honom och agerade snabbt utifrån det. Han såg inte bara behovet utan agerade och gensvarade snabbt på det. Han var inte för upptagen med sitt, som de tidigare personerna som gått förbi, utan han stannade upp och satte sig själv och sitt åt sidan för att hjälpa den här mannen. Hur reagerar du när du ser ett behov? Är vi idag för upptagna med vårt att vi inte hör Guds röst i det vardagliga? Kanske kan det där lilla gensvaret förändra någons värld… Vågar du gensvara för det som Gud har för dig? Se hela predikan på SKplay.se.