I dagens gudstjänst tog pastor Carolina fram alla ungdomar som ville prisa Gud på scenen. Our god is greater sjöng ungdomarna som proklamerade att vi ska få se en ny generation som tillhör Jesus i Sverige. Ungdomarna fick sedan be för alla de böneämnen vi fått in på gatorna denna vecka, sammanlagt flera hundra stycken. Carolina talade därefter utifrån Jesaja. 58 om att vi som församlingen behöver bli fria från religiositet och all form av meningslös verksamhet där vårt hjärta inte är överlåtet Gud i en kärleksrelation, som gör att vi ser behoven runt omkring oss. Hon läste från Levande Bibeln några av verserna i Jesaja 58 och kopplade dem till sommarens satsning på gator och torg.

”7 Jag vill att ni ska dela er mat med de hungriga och släppa in hjälplösa, utslagna och fattiga i era hem. Ge kläder till dem som fryser och håll er inte undan för släktingar som behöver er hjälp! Om ni handlar så som Gud förväntar sig av er, ska han låta sin härlighet lysa över er. Er rättfärdighet ska leda er fram. Er godhet ska vara er sköld, och Herrens härlighet ska skydda er. Då ska Herren svara omedelbart när ni ber till honom. Ja, här är jag, ska han svara. Allt ni behöver göra är att sluta förtrycka de svaga, att inte komma med grova anklagelser och sprida falska rykten! Mätta de hungriga! Hjälp dem som är i svårigheter! Då ska ditt ljus lysa i mörkret, och mörkret omkring dig ska bli som en ljus dag. Herren ska fortsätta att leda dig och låta dig få uppleva mycket gott. Du ska få vara frisk. Du kommer att vara som en nyvattnad trädgård, som en källa där vattnet aldrig tar slut. Dina söner ska bygga upp städerna som så länge legat i ruiner, och du ska bli känd som ’Folket som bygger upp sina murar och städer’. Om du håller sabbaten helig och inte gör bara vad du har lust med, utan är mån om den och talar med glädje om den som Herrens heliga dag, och om du ärar Herren med det som du gör och inte följer dina egna önskningar och inte talar lättsinnigt, då ska Herren själv bli din glädje. Då ska jag ära dig över hela världen, så att du får alla de välsignelser jag lovade din förfader Jakob. Herren har talat.”

Dagens predikan var sedan en stark kärlekspredikan av Anders Dunemyr, som är med i pastorsteamet runt Lennart och Carolina. Han är även rektor för Södermalmskyrkans kristna skola. Titeln för predikan var” Barn i huset” och handlade om det underbara barnaskap vi fått genom frälsningen.

Jakob.1:17 Gud är bara god och han ger bara goda gåvor. Det är inte Gud som ligger bakom ondskan eller problemen i ditt liv. Det är inte Gud som försöker lägga krokben för dig. Han vill att du ska veta att du är ett barn i huset. Du får klättra upp i hans famn och känna kärleken. Jesus levde i barnaskapet till sin Fader. Lukas.17:18 säger att du måste bli som ett barn för att komma in i Guds rike.

Han ville presentera Fadern för oss så att vi kan bli barn till Gud. Han lärde oss att be till vår Fader. Människor i dag längtar mer än något annat efter Faderskärleken. I liknelsen om den förlorade sonen kan vi se två bröder med olika utgångsläge. Den hemmavarande brodern gjorde allt rätt men levde ett begränsat liv, som gjorde att han inte tog ut av sin pappas välsignelser. Men pappa älskade honom och ville få honom att njuta av allt det goda. Den förlorade sonen representerar ett annat slag av barnaskap, som visar vårt behov av Faderns upprättande kärlek när vi har misslyckats. Låt oket brytas över ditt liv och ta emot Guds befrielse för ditt liv. Oket av besvikelse, misslyckande, svaghet, dåligt självförtroende. Hans ok är milt och hans börda är lätt. I slutet av predikan berättade Anders om den dagen hans lille nyfödda son fick lämna jorden och komma hem till världens bästa pappa i himlen. Under tårar inbjöd han människor att komma in i famnen på världens bästa pappa. Flera tog emot Jesus för första gången i sitt liv.