Tre platser – tre nya församlingar! Det är med stor ödmjukhet och förtröstan på Gud som vi kliver in i en ny tid för vår församling. Söndagens gudstjänst avskiljdes tre pastorspar att starta nya församlingar! De är hjältar som gett sina liv till Gud och nu är redo att bryta ny mark. De behöver våra böner! Pingstdagen innehöll också en stark predikan av ps Lennart om beroendet av den helige ande i våra liv. Se hela mötet på SKplay.se.