Pastor Sofia Muñoz proklamerade Södermalmskyrkans nya månadstema: Reach Out: att se varandra i församlingen, möta varandras behov och att möta människor utanför församlingen med Guds kärlek. Månaden avslutas med inspelningarna för SVT då vi når ut med Guds kärlek till människor i Sverige.

Utifrån månadstemat lyfte pastor Emanuel Zethson Bibelns mest centrala budskap: Att älska Herren och att älska våra medmänniskor. Vi lever i en tid då Guds form av kärlek, Kristi kärlek är under attack. Vi lever i ett samhälle där man ofta sätter sig själv och sina behov i centrum. Guds kärlek är inte egoistisk och kärlek handlar inte om en känsla utan om ett beslut. Jesus sa inte halvvägs till korset: Nej, nu känner jag inte för det här längre. Gud ÄR kärlek och Han visar genom Jesu väg till korset att kärlek är konkret. Jesus gick hela vägen till korset på grund av kärlek.  Den här dagen uppmuntrar Gud dig att se dig omkring. Vem behöver du se och ta hand om? Vem är din nästa, i familjen, i församlingen och utanför församlingen?

Två personer tog också emot Jesus i slutet av gudstjänsten. Lyssna till hela predikan här nedan eller på www.skplay.se