Söndagens båda gudstjänster gick i julens högtidliga tecken när de älskade julsångerna inledde mötena. Adventsljuset var tänt och julgranarna klädda. Hosianna Davids Son, välsignad är han som kommer i Herrens namn! Detta var även pastor Lennarts budskap till församlingen denna jul vackra söndag. Under tolvmötet döptes 21 personer och 16 nya vänner tog emot Jesus som sin Frälsare och Herre för första gången. Många av dem som döptes hade blivit frälsta den senaste tiden.

Under hela helgen hade även församlingen haft en encounter för ca 170 personer, varav många var nya i tron. Flera vittnade om en förnyad förståelse om korsets verklighet och fick mottaga helande och erfarenheten att ta emot den Helige Andes kraft och språk i sina liv.

I slutet av gudstjänsten delade pastor Lennart om den stora evangelisations satsningen i Globen 2013 under folkets jubel. Mer info om detta kommer senare.

Jesus kom för att tända ett ljus i ditt mörker och ge dig ett nytt liv – ta emot honom! Nedan kan du se 12 mötet i sin helhet