Pastor Sofia Muñoz presenterade idag församlingens nya grafiska profil och ledordet We are Family! – Alla som kommer till vår församling ska känna att de är en del av vår familj, förklarade hon innan presentationen avslutades med en film om församlingens dröm.

Pastor José Soto predikade därefter om Gud som vår far. Vi är alla olika, vi kommer från olika familjer, bakgrunder och till och med olika länder. Ändå tillhör vi en och samma familj, varför? Vi har samma pappa och Hans kärlek förenar oss. När vi tar emot en rätt bild av vår pappa så ger det oss rätt identitet, sund självkänsla och trygghet. Han arbetar med oss och formar oss varsamt till dem vi är.

”Fadersbilden i vårt samhälle idag har blivit mycket suddig och kommit långt bort från dess ursprungliga syfte. Därför är det så viktigt att varje pappa anstränger sig för att återupprätta den.” Gud vill det bästa för oss! Hans son Jesus tog vår synd och upprättade oss. Den som tar emot honom blir en ny skapelse –  Guds älskade barn.

En person tog emot Jesus i slutet av gudstjänsten. Du kan ta del av predikan på www.skplay.se eller via vår podcast.