Söndagens predikan med Sham Tekeste, var en enda stor uppmuntran! I en atmosfär av glädje och stark gudsnärvaro talade han om Gud Fader, Abba fader som längtar efter en relation med sina barn.
”Jesus fokuserar inte på dina och mina brister – Han ser till våra hjärtan – inbjudan som går ut är inte knuten till hur vi har det just nu i våra liv. När Jesus kallar så är det inte för att vi tillhör en speciell familj eller släkt, det är inte kopplat till huruvida Du och jag har det bra ställt i livet, vilka vi känner eller inte känner. Hur långa eller korta vi är, om vi är runda eller smala, det enda som spelar roll är våra hjärtan!

Fadern vill möta varje människa, men varje enskild människa behöver vilja möta honom, Fadern tvingar oss inte in i en relation med Honom. Finns det ett rop i ditt hjärta, en hunger efter Fadern så kommer Han möta Dig. Vi får ett möte med Fadern i o m mötet med Jesus.” 

Se hela predikan på skplay.se