Mars månad avslutades idag med härlig lovsång och trosstärkande vittnesbörd om helandemirakel. Pastor Lennart startade april månads tema ”a heart of faith”  genom att predika utifrån 4 Mos kap 13 där vi läser om spejarna som skickades in i det förlovade landet varav endast Kaleb och Josua såg utmaningen med trons ögon. De 10 andra spejarna och israels folk reagerade i otro och fruktan och dessa människor fick aldrig komma in i landet.

Tro är ett resultat av vad vi väljer att fylla våra hjärtan med. Om vi väljer otro och fruktan så kommer det påverka ditt liv. Otro och fruktan kan splittra vad som helst!

Men tro är en naturlig frukt som kommer utifrån vårt liv när vi fyller oss med Guds ord!

Hur kan vi leva ett liv i tro?

Vi får aldrig:

  • Acceptera tankar av misslyckande

Vi måste:

  • Fylla vårt sinne med Guds ord
  • Tala ord av tro
  • Handla på vår tro

Fyra personer beslutade sig för att ta emot Jesus och många kom fram för förbön till helande!

Se gudstjänsten igen på skplay.se