Pastor Michael Torebring talade utifrån månadens team – A heart of decision. En fanatiskt och personlig predikan om hur våra besluts påverkan. ”Våra beslut påverkar inte bara våra egna liv utan de påverkar även människorna omkring oss… Livet är inte alltid lätt, det kan vara svårt, och vi kan behöva ta svåra beslut, vid svåra vägskäl.” Bibeln talar om den breda och smala vägen, och det finns bara en väg vi kan gå på om vi vill ha det eviga livet – och det är bara Jesus.
Vi kan gå igenom så mycket svårigheter och smärta, och vi kanske tänker ”Gud vart är du?” eller ”Gud är det här din vilja?”. Men vi behöver förstå att Gud är alltid god, Han är kärlek. Vi behöver vara personer som beslutar oss för att aldrig ge upp! Vårt mirakel kommer. Vi behöver hålla ut och stå fasta.

Se hela predikan på SKplay.se.