Vilken glädje! Över 200 personer bad med i frälsningsbönen under lördagens färgsprakande julkonserter och tog emot en Bibel! Under söndagens adventsgudstjänst framfördes ett axplock från konserterna och församlingen fick också höra flera vittnesbörd om Guds konkreta mirakelhjälp – alltifrån frihet från depression till framgång i studier och mirakel i trassliga relationer. Gud är sannerligen god!

Pastor Lennart Torebring predikade om den Helige Ande – en mycket uppmuntrande och viktig predikan som du kan höra i sin helhet här nedan. Jag upphör aldrig att förvånas över hans vänskap, sa pastor Lennart och gav exempel på hur den Helige Ande många gånger talat till honom om personer och situationer och gett vägledning. Bibeln berättar att han är en person med kunskap, vilja, tankar och känslor. Han är helig och kommer för att bo i våra hjärtan. Han ser varje handling, hör varje ord och genomskådar varje plan som inte behagar honom. Så bedröva honom inte – han vill vara din allra bäste vän. Han älskar oss mer än någon människa kan älska oss, han ber för oss och vill hjälpa oss i varje situation.

Många räckte i slutet av gudstjänsten sina händer som ett tecken på att de behöver den Helige Andes konkreta hjälp, kraft och styrka. Och två unga män tog även emot Jesus.