Adventsgudstjänst i Södermalmskyrkan. De klassiska julsångerna vittnar kraftfullt om vår Frälsare Jesus Kristus och allt Han gjort för varje människa. Kristina Leván proklamerade i sitt offertal: sträck dig efter Honom denna jul. Han är som Jesaja bok säger: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste

Södermalmskyrkan välkomnade över 30 nya medlemmar under jubel och applåder. Pastor Carolina ställde några korta frågor till var och en och många vittnesbörd om Guds ingripande hördes. Många personer i den långa raden var nya helt nya kristna.

Pastor Lennart utgick från ängelns besök hos Maria och alla de ord talades ut om den son hon snart skulle föda: Jesus Kristus. Hon undrade: hur ska detta allt detta ske? Ängeln svarade: ”För Gud är allting möjligt”. Precis som Maria så kan vi fatta tro till Guds ord och ta emot mirakel för våra liv och omständigheter. Vi behöver inte vänta på en ängel utan bara ta fram vår Bibel och läsa de löften Gud redan talat ut för våra liv.

Pastor Carolina bad de som stod i en omöjlig situation att räcka sin hand i slutet av gudstjänsten. Församlingen omslöt dessa människor där de stod i bänkraderna och bad. För Gud är allting möjligt!