Restore My nation 1-3 Juli 2021

Vi börjar med att be för vårt land 🇸🇪 Sverige!

Första Timoteusbrevet 2:1-4

”Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.”

– Vi ber för vår regering och riksdag!

– Vi ber att Guds vilja ska ske i den regeringskris vi nu går igenom.

– Vi ber om en gudfruktig regering och stadsminister som erkänner och respekterar kyrkans/ församlingens roll och värderingar i Sverige!

– Vi ber om en regering som är för demokrati och religionsfrihet!

– Vi ber för polis, militär,rättsväsende, sjukvård, skola, socialtjänst,kulturvärld media, näringsliv, utbildningsväsende i vårt land!

– Vi ber om vishet över de män och kvinnor som styr vårt land!

– Vi ber om en effektiv och adekvat lagstiftning samt ett stopp på kriminalitet och våld.

– Vi ber om familjens upprättelse och helande!

– Vi ber för goda relationer med andra nationer i vår värld bland våra politiska företrädare!

– Vi ber för Sveriges kungafamilj!

– Vi ber för och välsignar Israel och ber om fred och frid med alla de folk som Gud älskar, som lever och bor i Mellanöstern.

– Vi ber om blodets beskydd över vårt land på alla plan och inom alla områden.

Blodets beskydd över Sveriges gränser!

Nu ska vi be för denna sommar 2021! 

Vi ska be om en sommar av Apostlagärningarna! 

”A Summer of Acts! ” – Att församlingen reser sig och delar evangeliet om Guds kärlek genom Jesus till människor hela sommaren! 

Bibeltexter dessa tre bönedagar:

1 Juli Torsdag 

Apostlagärningarna 1:6-11 SFB15

”När de nu var samlade frågade de honom: ”Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?” Han svarade dem: ”Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sade: ”Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.””

2 Juli Fredag 

Apostlagärningarna 2:1-4 SFB15

”När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.”

Apostlagärningarna 2:17-21 SFB15

”Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.”

3 Juli Lördag

Apostlagärningarna 2:42-47 SFB15

”De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.”

1. Vi ber att vi som församling och hela Kristi kropp i Sverige ska leva i pingstens eld varje dag!

Apg. 1:8

*Vi ber att vi som församling på nytt ska få ett möte med korset och vad Jesus har gjort för oss!

*Vi ber om en större hunger efter den helige Ande och bönens kraft i allas våra liv!

2. Vi ber att bönens Ande ska tillta i styrka över hela Guds församling denna sommar och att varje hem blir ett hus av bön!

Apg. 4:24-33

Apg. 10

– Låt oss be att varje hem blir ett ”House of prayer” denna sommar!

– Låt oss be att bönens ande blir en fackla som sprids från person till person och som börjar att brinna i varje hem och varje WAO grupp .Vi ber om människor i alla åldrar som vill ta initiativ till att be med sina vänner när de umgås i sina hem och utomhus under sommaren och som sedan fortsätter i höst.

– Låt oss be om en ande av förbön och väckelse över hela Kristi kropp i Sverige!!

3. Vi ber att Gud ska resa upp sin församling i den troendes tjänst, så att vi alla går ut och predikar och vittnar om Jesus! 

Apg.3:1-10

– Be om ett mäktigt”Summer of Acts” denna sommar i hela församlingen! Be att alla i kommer in i ett naturligt enkelt och brinnande själavinnande!

– Be att det blir lika naturligt som att andas att dela evangeliet om Jesus m människor.

 

– Be om under tecken och mirakler i vår vardag! 

4. Be att denna sommar får bli en sommar av omsorg om nyfrälsta! 

 

Apg. 2:40-47

– Be för de små lammen, de andligt nyfödda och dem som är moderfår dvs ledare i församlingen!

– Be om öppna hem med kärlek, glädje , gemenskap och hjärtan för nya människor i våra församlingar!

– Be för församlingens alla pastorer och ledare !

– Be för våra WAO grupper att de blir starka och ser multiplicering!

– Be att människor kommer upp på framgångsstegen och blir lärjungar till Jesus!

– Be för våra WAO församlingar och för nya pastorer som ska resas upp för att kunna sändas ut i nationen!

5. Be om blodets beskydd över hela församlingen i denna tid ! 

– Be om blodets beskydd över varje lem

I kroppen!

– Be om blodets beskydd över ditt eget liv och din familj!

– Be om frid över vår personal och varje elev samt blodets beskydd över vår kristna skola!

– Be att alla i församlingen får en skön vila och ny styrka denna sommar!

Tacka Jesus för bönesvar!

Hälsningar

Carolina Torebring

Pastor

SödermalmsKyrkan