LIGHTS

VISION

LÄSÅRET

PRAKTISK INFO

ANSÖKAN

KONTAKT

Vår vision är en generation söner och döttrar som lever i och njuter av Guds närvaro. De är tränade för att leva heliga liv och att påverka människors hjärtan med Guds kärlek och sanning överallt där de är. De älskar och bygger Guds församling genom att utveckla sin kallelse i samhället.

De lever ett övernaturligt liv, men är samtidigt naturliga. De älskar och lyder Gud av hela sitt hjärta och därför kan de också älska och bry sig om människor.
De är frimodiga, men samtidigt avslappnade. De lever ett liv i tro, men är äkta och vågar vara sårbara. De är väl medvetna om den tid vi lever i, men är inte stressade.

Det är den här generationen som kommer att påverka människors hjärtan och
nationers framtid och som kommer att göra alla folk till Jesu lärjungar. 

Vi vill att du ska upptäcka och utveckla din kallelse och identitet som Jesu lärjunge oavsett var någonstans i samhället du vill verka. Guds kärlek till oss är gränslös och den kärleken är vi troende kallade att ge vidare till en generation utan hopp. 

Vårt syfte är också att du ska få en tydligare bild av din personliga kallelse, hela tiden med Guds kärlek och Jesu självutgivande liv som bärare av kallelsen och av smörjelsen. 

Din identitet som son eller dotter i Kristus är grunden för att kunna vandra tryggt i din kallelse. Du kommer därför under detta år att upptäcka djupen i Guds förbundskärlek och hans gränslösa omsorg om dig. Med denna trygghet som grund kan du sedan gå ut på samhällets olika arenor och påverka din omgivning med Guds kärlek och sanning. 

För att kunna utveckla en kallelse krävs en trofast och pålitlig karaktär. Det utvecklar du också hos oss bland annat genom att du förväntas komma i tid, vara närvarande och deltagande på lektionerna, leva upp till dina andliga och finansiella åtaganden samt genom att genomföra grupparbeten så väl som individuella arbeten.