Vill du bli en skicklig kommunikatör?

Vill du lära dig att bli en bättre kommunikatör? Då vill vi rekommendera dig att göra din 7 Life Languages Profile, ett verktyg som är perfekt för dig som vill förbättra din kommunikation. Du kommer få nycklar som hjälper dig i ditt äktenskap, familj såväl som i dina relationer privat och i arbetslivet.

Life Languages är inte en stämpel på hur du är som människa utan ger dig en djupgående kommunikationsanalys och innehåller många andra insiktsfulla verktyg som hjälper dig att kommunicera effektivt.
Målet med Life Languages är att hjälpa människor och organisationer att nå sin fulla potential genom karaktär, kommunikation och effektivitet. Ett perfekt redskap för dig som förälder, ledare, chef, wao-ledare och helt enkelt för ALLA i sin dagliga kommunikation med människor.

Att göra profilen tar ca 10-15 min.

Din personliga profil: Den är unik och visar alla dina 7 Life Languages i fallande ordning.

Den beskriver hur du bearbetar inkommande och utgående kommunikation.Din personliga profil är upp till 15 sidor lång och innehåller många värdefulla insikter och nycklar till framgångsrik kommunikation.

Detta är tillgängligt för endast $ 49. (ca 420kr)

Din professionella profil: Den är ett mycket kraftfullt, upplyst och ovärderligt sätt att upptäcka ännu mer om dina kommunikationspreferenser.

Den innehåller allt som finns i din personliga profil plus många fler användbara insikter och är designad för dem som vill förstå sig själva och därför andra på ett djupare plan. Den går ännu djupare in i dina inlärningsstilar, acceptansnivåer, intensitet, ledarstil, känslighet för stress, intern kontroll etc. och inkluderar ytterligare 9-11 sidor med insikter, tips, och nycklar till större framgång.

Detta är tillgängligt för endast $ 79. (ca 680 kr)